REGULAMIN ZALEWU ”STARÓWKA „

NA 2019 R

„ŁOWISKO ZAMKNIĘTE”

 

1./ Zakaz łowienia z grobli spacerowych w tym po miedzy dwoma zbiornikami , z pomostów MOSIR-U i w odległości 15 m od pomostów / połów za słupkami biało -czerwonymi /.

2./ Połów na dwie wędki wyłącznie z brzegu w ramach jednego stanowiska wędkarskiego .

3./ Połów Nocny odbywa się przez cały rok.

4./ Połów metoda spinningową zaczyna się od 01 czerwca każdego roku od świtu do zmierzchu przy użyciu jednej wędki .

5./ Członek -uczestnik do 14 roku życia na prawo wędkować na 1 swoją wędkę metodą spławikową wyłącznie pod opieką i w ramach dziennego limitu połowu ryb osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską i zezwolenie Koła który to wędkuje na swoje dwie wędki .

6./ Wędkowanie odbywa się z obowiązkiem wpisywania połowu do rejestru połowu w którym wpisujemy datę godzinę rozpoczęcia połowu i zakończenia , złowione gatunki ryb , ilość , długość, waga.

7./Obowiązuje górny wymiar ochronny ryb : Szczupak , Sandacz ,od 70 cm włącznie , Karp , Amur – od 65 cm włącznie .

8./ Wędkarz ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentów uprawniających do połowu , aktualny Regulamin na Zalew , wagę , miarę , przyrząd do usuwania haczyka z pyska ryby , sadzyka do przechowywania żywców , siatki ( minimum 40 cm średnicy obręczy i 1,5 m długości ).

9./ Kontroli wędkującego ma prawo dokonać każdy wędkarz posiadający aktualne zezwolenie na Zalew Starówka / minimum 2 osoby/ oraz osoby upoważnione przez Zarząd Koła posiadające imienne upoważnienia.

10./ Limit dobowy złowionej ryby wynosi 5kg wraz z rybami szlachetnymi objętymi dobowym limitem sztukowym łącznie z Leszczem , Karasiem Srebrzystym , Karasiem Złotym .

 11./ Wędkarz który złapał i zabiera rybę o wadze od 4.90 kg i większej wadze kończy automatycznie połów w ramach limitu dobowego , dalszy połów sportowy ryb dozwolony jest wyłącznie przy użyciu haczyków bez zadziorowych bez prawa przetrzymywania ryby.

12./ Dozwolone jest stosowanie sterowanych modeli pływających do wywozu zanęty , zestawów gruntowych , pływających , spławikowych z przynętą.

13./ Złowiona ryba znajdująca się w siatce nie podlega wymianie i kategorycznie musi być wpisana w rejestr połowu z określeniem gatunku , wymiaru , wagi , ilości sztuk.

14./ Kategoryczny zakaz rozdawania , udostępniania , przekazywania złowionej ryby szlachetnej objętej dobowym limitem sztukowym innemu wędkarzowi , z wyłączeniem ryb pozyskanych jako przynętę na żywca i na tzw. „martwą rybkę „ .

15./ Złowiona ryba i zabierana przez wędkarza kategorycznie jest przetrzymywana w regulaminowej siatce w wodzie w stanie żywym.

16./ Dozwolone jest pozyskiwanie żywca podrywką o wymiarach

1x1 m.

17./Zakaz połowu ryb na lodzie w okresie zimowym.

18./ Kategoryczny zakaz połowu w stanie po spożyciu alkoholu i stanie nietrzeźwości.

19./ Zakaz podjeżdżania pojazdami spalinowymi na odległość mniejsza niż 40 m od lustra wody nie dotyczy imprez organizowanych przez Koło.

20./Bezwzględne zatrzymanie wkładki na zalew w przypadku stwierdzenia nie stosowania się do niniejszego Regulaminu ,obwiązujących wymiarów ochronnych i innych przepisów PZW i skierowanie spawy do Rzecznika Dyscyplinarnego i i wymierzenie kary w terminie 2 tygodni.

 

Z up.